Kam ísť

Prameň Kadlub, Kalameny

Prameň sa nachádza vedľa cesty v križovatke pri plote predzáhradky rodinného domu, 250 m od centra obce Kalameny. K prameňu sa dostanete z centra obce ulicou popri miestnej predajni potravín.

Informácie:
– Voda z prameňa vteká do betónovej skruže „kadluby“ rúrou.
– Zo skruže voda voľne preteká von.
– Pri prameni sa nachádza vaňa.
– Prameň je udržiavaný a využívaný obyvateľmi obce.