Okolie

Valaská Dubová

Valaská Dubová leží na pomedzí Liptova a Oravy. Týči sa nad ňou vrch Veľký Choč, ktorého vrchol ponúka jeden z najkrajších výhľadov na Slovensku. V obci je aj krčma, v ktorej podľa povestí chytili Juraja Jánošíka.

Obec sa nachádza v severnej časti okresu Ružomberok, od Ružomberka je vzdialená asi 7 km.

V blízkosti cintorína je situovaný rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela. Pri ňom stojí aj lurdská kaplnka, ktorú postavili pri príležitosti 150. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
Viac informácií o kostole sv. Michala Archanjela nájdete TU

Hneď vedľa kostola je turistami vyhľadávaná Jánošíkova krčma. Je to murovaná budova, ktorá bola postavená na mieste starého dreveného hostinca. Podľa ľudových povestí tu vraj chytili Jánošíka, keď mu zlá baba nasypala pod nohy hrach a on sa ňom pošmykol. Na hostinci sa píše: „V tomto hostinci chytili v roku 1713 Jurka Jánošíka, ktorého zradila stará bachorka so svojou dcérou Žofou za 200 dukátov.“ Táto povesť však nie je nijako historicky podložená. To však nič neuberá na atraktívnosti tohto miesta.

V lokalite Žiarec, ktorá leží na severovýchod od obce, je krížová cesta. Dostanete sa k nej tak, že sa najprv vydáte po ulici značenej modrou turistickou značkou. Z nej potom odbočíte do poslednej ulice doľava a ďalej sa budete riadiť smerovníkmi, ktoré vás navedú ku krížovej ceste. Z tejto ulice potom odbočíte doprava na poľnú cestu a z nej potom doprava cez lúku k okraju lesa. Tu začína krížová cesta. Na jej vrchole stojí Kríž Jána Pavla II., ktorý bol postavený v roku 2003 ako poďakovanie za tretiu návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Od kríža sú pekné výhľady na Valaskú Dubovú a okolie.
Viac informácií o kríži Jána Pavla II. nájdete TU

V blízkosti Valaskej Dubovej leží národná prírodná rezervácia Choč. Jej dominantou je vrch Veľký Choč, ktorý je s nadmorskou výškou 1608 metrov najvyšším vrcholom Chočských vrchov. Z obce vedie modro značený turistický chodník, ktorý vedie na Strednú Poľanu. Počas výstupu upúta vašu pozornosť skalná hradba zvaná Tesné skalky, ktorá je naľavo od turistického chodníka. Po trase je aj niekoľko náučných tabúľ, ktoré vás poinformujú o zaujímavostiach okolitej prírody. Z Poľany sa potom dá pokračovať po zelenej turistickej trase na vrchol Veľkého Choča. V zime sa odtiaľto ide po zimnom chodníku s tyčovým značením, ktorý sa potom napojí na červeno značený turistický chodník. Vrchol Veľkého Choča je považovaný za jeden z najkrajších výhľadových vrcholov na celom Slovensku. Ponúka nádherné panoramatické výhľady na všetky svetové strany. Za pekného počasia možno odtiaľto vidieť všetky najvyššie pohoria severného Slovenska, dokonca vidno až na slovensko – poľské pohraničie. Každý rok sa naň z Valaskej Dubovej v posledný deň roka koná tradičný Silvestrovský výstup.
Viac informácií o Veľkom Choči nájdete TU

Z už spomínanej Strednej Poľany sa dá pokračovať aj po modro značenom turistickom chodníku do sedla Spuštiak. Odtiaľ sa dá pokračovať aj po červeno značenom turistickom chodníku cez Predný Choč do Likavky, pričom je možné z neho odbočiť aj na Hrad Likava.

Na sever od obce je ešte jedna prírodná rezervácia: Kunovo. Vstup do nej je zakázaný.

Na juhozápad od obce, nad hlavnou cestou, ktorá smeruje z Ružomberka do Dolného Kubína, je aj nová obľúbená atrakacia, a to hojdačka zavesená na stromoch s pekným výhľadom na okolie Valaskej Dubovej. Od cintorína sa treba vybrať smerom nadol k hlavnej ceste, potom treba odbočiť doprava na vedľajšiu cestu, ktorá prechádza popod cestný most a tak sa dostanete na druhú stranu hlavnej cesty. Potom treba ísť hore chodníkom kopcom k lesu a po asi 15 minútach dôjdete k hojdačke. Pri nej je aj lavička, takže sa dá posedieť a pokochať sa výhľadom.

Možnosť peknej prechádzky ponúkajú aj lúky na juhovýchod od dediny, z ktorých sú pekné spätné výhľady na okolie obce a taktiež na skalnaté bralá Sokol, ktoré sú súčasťou chočského masívu.

Ďalšou možnosťou je prechádzka z dediny na sever po starej ceste, ktorá je značená zelenou cykloznačkou, do sedla Brestová, ktoré je prirodzenou hranicou medzi regiónmi Liptova a Oravy. Zo sedla sa naskytne pekný výhľad na časť Dolnej Oravy. Je tu aj kamenný kríž, pri ktorom sú aj lavičky na sedenie.

Cez Valaskú Dubovú prechádza aj už spomínaná zeleno značená cyklotrasa, po ktorej sa možno vydať buď smerom do Likavky a Ružomberka, alebo na opačnú stranu smerom do oravskej obce Jasenová. Kúsok na sever sa k nej pripája žlto značená cyklotrasa, ktorá vedie do osady Studničná.

Názov obce je spojený s valaskou kolonizáciou. Od 14. do polovice 17. storočia sa usadzovalo na slovenskom území valašské obyvateľstvo, ktoré na chov valašského dobytka využívalo horské oblasti Slovenska. Základným zdrojom ich obživy bolo pastierstvo a salašníctvo. Na pasenie oviec – valašiek, sa využívali aj strmé svahy Choča a lúky pod ním.

Na záver zopár štatistických údajov:
Prvá písomná zmienka: 1323
Počet obyvateľov: 776 (r. 2020)
Nadmorská výška: 662 m
Erb obce tvorí modrý štít, v ktorom sú zlatá geleta, naberačka a trúba.