Kam ísť

Prameň Hlboká, Liptovská Osada

Prameň sa nachádza v katastri obce Liptovská Osada v lokalite Hlboká. Vyviera vedľa cesty vedúcej z Liptovskej Osady do Liptovskej Lúžnej asi 1 km od vodného sveta na konci Liptovskej Osady, kam vás dovedie červeno značená cyklotrasa.

Informácie:
– Prameň vyviera zo skalnatého svahu vedľa cesty.
– Voda je usmernená do rúrky.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Popri prameni prechádza červeno značená cyklotrasa z Krížnej naprieč Liptovom do Veľkého Borového.
– Blízko prameňa sa nachádza kaplnka.