Kam ísť

Prameň pod Skalou na Kalisku, Černová

Prameň sa nachádza v lese v lokalite Kalisko, asi 450 metrov od turistického chodníka. Voda vyviera zo skalnatého podložia pod balvanom, asi 40 metrov nad neznačeným chodníkom zo sedla Kalisko, ktorý vás dovedie k žliabku na potôčiku. Od žliabku treba pokračovať popri potôčiku asi 40 metrov do lesa.

Informácie:
– Voda je z podložia vyvedená kovovou rúrkou obdĺžnikového profilu.
– Prameň je udržiavaný a využívaný.
– Prístup k prameňu nie je prechodený.
– V mieste, kde voda z prameňa preteká cez chodník, je na potôčiku osadená plastová rúra. Podľa nej môžete identifikovať miesto, kde sa prameň nachádza.
– Prameň sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.