Kam ísť

Zastavenie v Sliačskej doline pri chate, Liptovské Sliače - Stredný

Zastavenie sa nachádza v lese pri asfaltovej ceste v Sliačskej doline nad obcou Liptovské Sliače. Je umiestnené na strome a v jeho okolí nad cestou neďaleko urbárskej chaty v ústí dolinky Čeremošná. Nachádza sa 2,1 km od zastávky autobusu “Lipt.Sliače,Stredný Sliač,otoč.”.

– Zastavenie tvorí svah vedľa cesty upravený ako odpočinkové miesto so sedením a terasami.
– Prístupové schody sú zabezpečené zábradlím na pridŕžanie.
– Nachádza sa tam množstvo obrázkov svätcov, svätíc a pápeža.
– Okrem obrázkov sa tam nachádzajú aj rôzne sošky, stojany na sviečky a kvety.
– Vo svahu medzi terasami sú vysadené kvety.
– V centrálnej časti sa nachádza soška Panny Márie umiestnenej vo výklenku.
– Na strome je umiestnená drevená strieška, ktorá prekrýva centrálnu časť zastavenia.
– Zastavenie je orientované východným smerom.
– Zastavenie sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.