Kam ísť

Prameň Droždivá, Ludrovská dolina

Prameň sa nachádza v lese, v hornej časti dolinky Droždivá, ktorá ústi do Ludrovskej doliny. Od turistického rázcestníka „Ludrovská dolina, Pamätník SNP“ a samotného pamätníka v Ludrovskej doline je vzdialený asi 800 metrov. Dostať sa k nemu dá popri potôčiku v uvedenej dolinke. Záverečný asi 100-metrový úsek je neprechodený v strmom teréne.

Informácie:
– Prameň potoka Droždivá v rovnomennej dolinke vyviera zo skalnatého podložia pod stromom.
– Prameň je neupravený, zarastený machom a nevyužíva sa.
– Z troch prameňov v lokalite má najväčšiu výdatnosť.
– Od žlto značeného turistického chodníka z Ludrovskej doliny na Ostré je vzdialený asi 150 metrov. Nevedie k nemu však žiadny chodník.
– Prameň sa nachádza v katastri Ružomberka v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.