Čo robiť

LETO 3 Hrad Likava

Hrad Likava je kráľovským strážnym hradom, ktorý pred koncom roka 1341 vybudoval zvolenský župan Donč. Od konca 14. storočia ho do užívania dostali liptovskí župani. Hrad bol v dŕžave významných rodov ako Hunyadyovci, Illésházyovci a Thökölyovci. Hrad bol sídlom panstva, ktoré spravovalo mestá a obce dolného a veľkej časti stredného Liptova. Hrad je postavaný v štýle neskorej gotiky a renesancie. Pre návštevníkov je prístupné dolné nádvorie s Hunyadyho vežou, v ktorej sa nachádza expozícia histórie hradu Likava.

Upozornenie: Hrad Likava je prístupný v lete počas otváracích hodín.

Odtlačok pečiatky získate:
Pečiatku vám na vyžiadanie do pasu odtlačia v pokladni Hradu Likava. Získanie odtlačku pečiatky je podmienené kúpou vstupného do hradu. Prevádzkovú dobu Hradu Likava nájdete na stránke www.liptovskemuzeum.sk.

Poloha:
Hrad sa nachádza severne od obce Likavka. Od centra mesta je vzdialený 2,6 km (vzdušnou čiarou). Popri hrade vedie červeno značený turistický chodník.

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Likavka,,hrad“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche na ulici Pod Hradom v Likavke

Vzdialenosť:
Od zastávky autobusu je hrad vzdialený 1,3 km. Od odstavnej plochy 1,1 km.

Popis cesty:
Zo zastávky prejdeme pomedzi domy, alebo sa vrátime na križovatku, na ulicu Pod Hradom. Pokračujeme doľava k mostu cez potok. Pri moste sa nachádza odstavná plocha pre osobné automobily. Cesta k hradu je značená červenou turistickou značkou, ktorá nás vedie mostom ponad potok, popred rodinné domy. Po pár desiatkach metrov z cesty odbočí chodník doprava pomedzi rodinné domy. Chodník nás dovedie pod diaľničný most. Za mostom prejdeme popod obslužnú cestu do lesa. Chodník cez les nás vedie popod hrad na cestu vedúcu k hradu. Turistické značenie pokračuje doľava, my sa však vyberieme doprava k hradnej bráne.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návšteve hradu môžeme využiť služby reštaurácie blízko autobusovej zastávky.

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky prejdeme pomedzi domy a na ceste pokračujeme vľavo.

Alebo sa vrátime na križovatku, na ulicu Pod Hradom a taktiež pokračujeme vľavo. Oproti križovatke sa nachádza reštaurácia, kde je možné zaparkovať.

Pokračujeme k mostu cez potok. Pri moste sa nachádza odstavná plocha pre návštevníkov hradu.
1. Ak sme v úvode prechádzali pomedzi rodinné domy, tak mostík uvidíme vľavo hneď ako vyjdeme na cestu.
2. Ak sme sa v úvode vybrali ku križovatke, pokračujeme cestou vľavo. Na neďalekej križovatke pokračujeme znova vľavo a cesta nás dovedie k spomínanému mostu.

Cesta k hradu je značená červenou turistickou značkou, ktorá nás vedie mostom ponad potok, chodníkom popred rodinné domy.

Po pár desiatkach metrov červenoznačený turistický chodník z cesty odbočí doprava, pomedzi rodinné domy.


Chodník nás dovedie pod diaľničný most. Pod mostom je turistický chodník prestrešený.


Za mostom prejdeme „tunelom“ popod obslužnú cestu do lesa.


Chodník cez les nás vedie popod hrad na cestu vedúcu k hradu. Chodník v lese je za vlhkého počasia šmykľavý. Záverečnú časť výstupu k ceste na hrad tvorí provizórne schodisko. Zvýšte na ňom ostražitosť najmä pri zostupe.Na ceste opustíme červenoznačený turistický chodník a pokračujeme doprava k hradnej bráne.