Kam ísť

Prameň na Ležoviskách pri trase E8

Prameň sa nachádza v blízkosti červeno značeného turistického chodníka E8 „Cesta hrdinov SNP“ z Hiadeľského sedla na vrchol Prašivá. Voda vyviera asi 50 metrov od uvedeného chodníka. Vedie k nemu zarastený chodníček, ktorý je označený malou nenápadnou drevenou šípkou na strome s textom H2O.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia pod skalami zarastenými vegetáciou a odteká zarasteným žliabkom.
– Prameň je upravený, no zanedbaný.
– Využívajú ho len sporadicky okoloidúci turisti.
– Pár metrov vyššie nad odbočkou k prameňu sa nachádza strom s maľovanou značkou prameňa, chodníček od značky však k prameňu nevedie, treba sa vrátiť o pár metrov nižšie a pohľadať drevenú šípku.
– Prameň sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry.