Kam ísť

Minerálny prameň Sírny medokýš, Stankovany

Minerálny prameň Sírny medokýš sa nachádza v Stankovanoch vedľa železničnej trate v lokalite Močiar, asi 1,5 km od železničnej zastávky v Stankovanoch. K prameňu nás dovedie spevnená cesta vedúca popri železničnej trati smerom na západ. Po ceste vedie modro značená cyklotrasa. V mieste, kde sa cesta rozdvojí, pokračujeme ďalej popri trati a po pár metroch sme pri prameni.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 124
– Prameň je zachytený do skruže s kovovými dvierkami.
– Zo skruže voda vyteká prelivovou rúrkou.
– Voda má slabý sírny zápach a chuť sírnej kyselky.
– Voda vytvára žltkastý sírny sediment.
– Prameň nevysychá a nezamŕza.
– Nachádza sa v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.
– Nachádza sa na okraji Národnej prírodnej rezervácie Močiar.
– V blízkosti prameňa prechádza značená cyklotrasa.
– Prameň je často využívaný ľuďmi zo širokého okolia.
– Pri prameni sa nachádza sedenie.
– Pri prameni je umiestnená náučná tabuľa o prírodnej rezervácii Močiar.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú ďalšie minerálne pramene.