Kam ísť

Prameň Sliačanky 2, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v hornej časti Sliačskej doliny pod kopcom Chlopec. Vyviera v kamenistom žľabe, pod záhybom už nevyužívanej zvážnice. Od chaty na konci doliny, kde končí asfaltová cesta, je vzdialený asi 900 m.

Informácie:
– Voda vyviera z kamenného podložia.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň je jedným z mnohých prameňov napájajúcich potok Sliačanka.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.