Kam ísť

Minerálny prameň Nižňanský medokýš, Liptovská Štiavnica

Minerálny prameň Nižňanský medokýš sa nachádza v blízkosti rekreačného zariadenia Chalúpkovo v Liptovskej Štiavnici. Z centra obce k nemu smerujú navigačné smerovníky, ktoré vedú najskôr po asfaltovej ceste, neskôr chodníčkom pomedzi domy do rekreačného zariadenia Chalúpkovo, od ktorého je vzdialený asi 100m.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 71 alebo LM – 177
– Vyviera z betónovej hrádze s dvoma prelivovými rúrkami, ku ktorým je prístup po schodíkoch.
– Je klasifikovaná ako vysoko mineralizovaná voda, kyselka, hydrogénuhličitanovo – síranová, vápenato – horečnatá, so zvýšeným obsahom: hydrogénuhličitanov, síranov, fluoridov, horčíka a vápnika, slabo kyslá, studená.
– Obsahuje 1 709 mg CO2 na liter vody.
– Voda je číra, bezfarebná a bez zápachu.
– V roku 1960 bol zaregistrovaný pod č. LM-71. od r. 1994 je registrovaný pod č. LM-177.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Okolie prameňa je ohradené kovovou ohradou a tým je zabezpečené proti zdevastovaniu pasúcim sa dobytkom.
– V blízkosti je vybudované oddychové miesto s lavičkami a panelmi s informáciami o prameni.
– Z oddychového miesta je výhľad na Západné Tatry, Chočské vrchy a časť Malej Fatry.
– Minerálna voda sa využíva na pitie najmä miestnymi obyvateľmi.