Kam ísť

Starý kríž vo Východnom Prašnickom sedle

Kríž sa nachádza v katastri obce Liptovské Revúce, v časti Vyšná Revúca. Je umiestnený v lese pod Východným Prašnickým sedlom. Od najbližšej zastávky autobusu „Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota“ je vzdialený asi 3,5 km.

– Kríž je vytesaný z dreva.
– Prekrytie ramien kríža je poškodené.
– Kríž je starý, zvetraný.
– Kríž je orientovaný na západ.
– Popri kríži vedie žlto značený turistický chodník zo Suchej doliny do Východného Prašnického sedla.
– V blízkosti kríža vedie červeno značená európska diaľková turistická trasa E8 (Cesta hrdinov SNP).