Čo robiť

Horáreň Hajabačka - Východné Prašnické sedlo

Chodník spájajúci Suchú dolinu s Východným Prašnickým sedlom, cez ktoré vedie cesta hrdinov SNP. Trasa chodníka sčasti vedie po starej historickej ceste medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Chodník je využívaný len málo, kvôli viacerým atraktívnejším možnostiam výstupu a zostupu v blízkosti. Z historického hľadiska je však veľmi významnou spojnicou severu a juhu Slovenska.

Číslo trasy: 8435 (1. časť)
Farba: žltá
Dĺžka trasy: 1,2 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 170 m
Čas prechodu: 0:40 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Suchá dolina, horáreň Hajabačka 747 m
2. Východné Prašnické sedlo 920 m

Popis trasy:
Trasa chodníka začína v Suchej doline pri horárni Hajabačka. Od najbližšej zastávky autobusu „Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota“ je vzdialená asi 2,2 km. Turistický smerovník pri ceste určí smer trasy na most cez rieku Revúca. Týmto smerom vedie aj červeno značená cyklotrasa na Krížnu cez Prašnické sedlo. Hneď za mostom turistický chodník schádza z cesty a opúšťa aj cyklotrasu. Za riekou chodník odbočí doprava k horárni. Nenápadný, trávou prerastený chodníček vedie medzi riekou a horárňou k lesu. Na začiatku lesa sa chodník stočí doľava a začne stúpať do kopca. V tomto mieste je vegetácia hustá a s orientáciu pomôže plot pri horárni, ktorý sa obchádza z pravej strany. V lese chodník pokračuje v záreze starej cesty. Rovnomerne stúpajúci chodníček lesom vyústi na spevnenú zvážnicu. Trasa pokračuje zvážnicou doprava, mierne do kopca. Na úseku chodníka vedúceho po zvážnici sa k turistickej trase znova pripojí červeno značená cyklotrasa. V prvej prudko pravotočivej zákrute turistický chodník schádza z cesty a pokračujeme dolinkou vľavo priamo do lesa. Trasa vedie dolinkou s plynulým stúpaním. Chodník si udržiava stály smer. V závere výstupu sa výrazný, vychodený chodník stočí doprava. V tomto mieste však treba pokračovať v pôvodnom smere. Značenie je tu zakryté mladými stromčekmi. Chodníček prechádza popri starom drevenom kríži a vychádza do Východného Prašnického sedla, kde sa pri smerovníku nachádza ďalší kríž. V sedle sa trasa napája na červeno značenú diaľkovú trasu E8, ktorou vedie cesta hrdinov SNP.

Bezpečnosť:
Trasa je bezpečná, vhodná pre všetky vekové kategórie. Za mokra môžu byť strmšie úseky šmykľavé. V zime môže byť zľadovatený najmä úsek po spevnenej ceste. V časti trasy vedúcej po spevnenej ceste sa pohybujú bicykle.

Značenie v teréne:
Trasa je vyznačená vcelku dostatočne. Občas je však potrebné zbystriť pozornosť a pohľadať značky, ktoré môžu byť zakryté konármi. Na trase smerom dole je pri orientácii len jedno problémové miesto a to pri schádzaní zo spevnenej cesty do lesa. Nie je to však problém, pretože pri pokračovaní cestou sa dostaneme na to isté miesto pri horárni.

Poznámky:
– Chodník je prístupný celoročne.
– Trasa sa nachádza v pohorí Veľká Fatra a je súčasťou Národného parku Veľká Fatra.
– Prejdenie trasy opačným smerom trvá približne 0:30 hod.
– Súbežne s trasou vedie Mariánska cesta.
– Žltý chodník pokračuje do Horného Jelenca.
– Začiatkom trasy vedie zeleno značená cyklotrasa Suchou dolinou.
– Začiatkom trasy vedie zeleno značená turistická trasa do Rybovského sedla.
– Blízko zaiatku trasy sa nachádza prístrešok so sedením. (Vľavo za mostom.)
– K začiatku trasy je povolený vjazd motorových vozidiel. Možnosti parkovania sú však obmedzené.
– Pri pozornejšom všímaní si okolia je možné na viacerých miestach vidieť zvyšky pôvodnej historickej cesty.

Trasa bola preverená v júni 2023.