Kam ísť

Zastavenie Valaská Dubová, pred krížovou cestou

Zastavenie sa nachádza vo Valaskej Dubovej. Je umiestnené na začiatku krížovej cesty v lese nad obcou. Nachádza sa 700 metrov od zastávky autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“.

– Je umiestnené na strome, vedľa chodníka ku krížovej ceste.
– Pozostáva z malého krížika s Kristom pripevneného vľavo od chodníka.
– Zastavenie je orientované na juhozápad.