Čo robiť

Ako postupovať

Na úvodnej stránke aktivity Ružomberský turistický pas, alebo na podstránke čo navštíviť, sa v dolnej časti nachádza mapa jednotlivých miest určených na navštívenie. Pri svojom výlete sa môžete presvedčiť, či sa po vašej trase nenachádza niečo, čo by ste mohli navštíviť, alebo sa jednoducho rozhodnite podľa toho, čo sa v zozname nachádza.

Každé miesto obsahuje stručnú prezentáciu, v ktorej je tiež uvedené, čo je potrebné na danom mieste splniť. Zväčša sa jedná o odfotografovanie sa na mieste tak, aby bolo z fotografie jednoznačne rozpoznateľné, že držiteľ pasu miesto navštívil.

Na niektorých miestach sa nachádza aj pečiatka, ktorú si môžete dať odtlačiť priamo do svojho pasu. Na väčšine miest však umiestnenie pečiatky nie je možné, preto vám bude odtlačok pečiatky do pasu otlačený v Informačnom centre v Ružomberku, po preukázaní sa splnenou úlohou (fotografiou z určených miest).

Po nazbieraní dostatočného počtu odtlačkov pečiatok budete odmenení.