Kam ísť

Pramenisko Tisovô, Liptovské Revúce - Vyšná Revúca

Pramenisko sa nachádza v lese v katastri obce Liptovské Revúce, nad Vyšnou Revúcou. Vyviera v bočnej dolinke ústiacej do Suchej doliny, neďaleko horárne Hajabačka. Od rázcestníka pri horárni je vzdialené asi 450 metrov. Dá sa k nemu dostať po žlto značenom turistickom chodníku, ktorý vedie okolo horárne Hajabačka. V mieste, kde chodník vychádza na spevnenú cestu, treba zísť doprava cez les asi 50 metrov pod cestu.

Informácie:
– Voda vyviera v telese zvážnice a v svahu nad ňou.
– Pramenisko sa tiahne v úseku asi 15 metrov.
– Pramenisko je neupravené a zarastené vegetáciou.
– Pramenisko sa nachádza v pohorí Veľká Fatra na území Národného parku Veľká Fatra.
– Neďaleko prameniska vedie žlto značený turistický chodník zo Suchej doliny do Východného Prašnického sedla.
– Neďaleko prameniska vedie červeno značená cyklotrasa na Krížnu cez Prašnické sedlo.