Kam ísť

Pietne miesta uloženia pozostatkov našich predkov a tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho života. Na cintorínoch nájdete aj významné sakrálne stavby, ktorými sú umelecky spracované hrobky, sochy, kríže, pamätné tabule a hroby významných osobností.