Kam ísť

Minerálny prameň Medokýš Hlinava, Ružomberok - Podsuchá

Minerálny prameň Hlinava sa nachádza v blízkosti rekreačného zariadenia Škutovky, 1,8 km od zastavaného územia obce Liptovská Osada. Dostať k nemu sa dá po asfaltovej ceste, ktorá vedie z Liptovskej Osady do rekreačného zariadenia Škutovky. Vyviera v blízkosti prudkej pravotočivej zákruty 0,5 km pred rekreačným zariadením Škutovky (je to druhá pravotočivá zákruta od Liptovskej Osady, za vedením vysokého napätia). Od cesty nás k nemu dovedie nenápadný chodníček pomedzi stromy (mierne do kopca cca 30 m a následne vľavo dolu k potoku cca 10 m).

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 64A
– Vyviera v doline potoka Hlinavá.
– Je zachytený kameninovou rúrou a zakrytý poklopom.
– Odber vody je načrením. Prebytočná voda preteká cez otvor.
– Voda prameňa je slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo – sírová, vápenato – horečnatá, uhličitá voda.
– Voda vytvára hnedý sediment.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Využívajú ho v malej miere miestni obyvatelia.