Čo robiť

Najdlhšou horskou dolinou Slovenska

Cyklotrasa najdlhšou horskou dolinou do samotného srdca Národného parku Veľká Fatra.

Štart a cieľ: Ľubochňa, parkovisko v centre obce
Trasa: 21 km (+ 21 km späť)
Značenie: zelená CTT, bez značenia, červená turistická trasa
Povrch: asfaltová cesta, spevnená cesta
Náročnosť: mierne stúpajúca cesta
Bezpečnosť: Trasa vedie cez dedinu po miestnej ceste tretej triedy. V doline je sporadická premávka lesných robotníkov a chatárov. V lokalite Krátke sa nachádza zákaz vjazdu, stále sa tu však raz za čas pohybujú autá lesníkov alebo chatárov.

Trasa:
Z centra obce sa vydáme zeleno značenou cyklotrasou po mierne stúpajúcej ceste smerom do doliny. Hneď v úvode prechádzame popri kúpeľnom parku, ktorý križujú chodníčky s odpočinkovými miestami a lavičkami. Prejdeme zvyšok obce a vchádzame do doliny. Tu sa nám začína odkrývať nádherná príroda Veľkej Fatry, do útrob ktorej začíname vchádzať. Popri potoku sa dostávame do lokality Nižné a Vyšné Krátke, kde sa nachádza lyžiarsky vlek, ktorý v hojnej miere využívajú najmä miestni lyžiari. Dolina sa začína rozširovať a odkrýva nám čoraz viac toho, čo ukrýva, pretože sa stále čoraz viac približujeme do srdca Národného parku Veľká Fatra. Pokračujeme dolinou až k miestu, kde zeleno značená cyklistická trasa odbočí z asfaltovej cesty doprava k horárni Salatín. Tu schádzame zo zeleno značenéj cyklotrasy a pokračujeme asfaltovou cestou hore dolinou bez značenia. Naša orientácia je však jednoduchá, pôjdeme len priamo hore dolinou. Prechádzame popri Liečebno-výchovnom sanatóriu pre deti, odkiaľ vedie turistická trasa na vyhliadkový vrchol Kľak. Pokračujeme popri horárňach a chatách do lokality Blatné, kde sa nachádzajú dva turistické chodníky. Žltý vedie na Smrekovicu a červený vedie dolinou. My sa necháme viesť červeným, ktorý nám bude označovať trasu až na koniec našej cesty. Postupne sa dostávame k protipožiarnej nádrži, ktorá nahradila tajch, ktorý tu v minulosti bol. Pokračujeme ďalej až k turistickým smerovníkom v lokalite Močidlo, kde naša trasa končí, pretože sme sa dostali najďalej, ako sme mohli, aby sme nerušili a neovplyvnili tunajšiu vzácnu faunu a flóru. Späť do Ľubochne sa vraciame rovnakou cestou. Po návrate z trasy môžeme využiť služby reštaurácie v úvode trasy.

Poznámky:
– Na začiatku trasy sa nachádza reštaurácia.
– V dedine a začiatkom doliny vedie náučný chodník, ktorého informačné panely môžeme vidieť na našej trase.
– V Ľubochni boli v minulosti známe klimatické kúpele, o čom svedči najmä tunajšia architektúra. Dnes tu sídli vychýrený Národný endokrinologický a diabetologický ústav.
– V blízkosti trasy sa nachádza malá vodná elektráreň s expozíciou, ktorá v minulosti poháňala prvú elektrifikovanú železnicu v Rakúsko – Uhorsku.
– Dolinou v minulosti viedla úzkokoľajná železnica, ktorej pár prvkov je stále viditeľných, pokiaľ ich hľadáte.
– V doline sa nachádzajú viaceré významné chránené prírodné lokality s ojedinelou flórou a žijú tu vzácne zvieratá.
– V prípade záujmu si môžete urobiť zachádzku po zeleno značenej cyklotrase, v mieste kde z nej schádzame. Zelená trasa vás dovedie k nepomenovanému vodopádu, ktorý sa nachádza v dolinke potoka Salatín hneď za mostom (cca 1,5 km za horárňou Salatín).
– Zeleno značená cyklotrasa pokračuje ďalej do Černovej (Ružomberka), avšak terén tu už začína byť omnoho náročnejší a vyžaduje aj kvalitnejší bicykel.
– Kúpanie vo vodnej nádrži je zakázané.
– Z konca našej trasy je možnosť pokračovať pešo, bez bicyklov, k Chate pod Borišovom, kde sa môžete občerstviť. Treba si však uvedomiť, že cesta na chatu zaberie asi jeden a pol hodiny plus hodinku na návrat.