Pripravili sme pre vás prehľad jednotlivých zmien, doplnení a noviniek na stránke. Budete tu môcť sledovať čo je nové a čo je doplnené.

10.2.2020
Doplnenie sekcie SOS.
Zverejnené prezentačné video.

7.2.2020
Odstránenie nedostatkov vzniknutých zavedením zabezpečeného prenosového protokolu HTTPS.

5.2.2020
Nadstavenie zabezpečeného prenosového protokolu HTTPS.

1.2.2020
Spustenie stránky do testovacej prevádzky.

Stránka pri spustení testovacej prevádzky obsahuje:
7 hlavných sekcií s popisom
17 podsekcií s popisom
22 členení podsekcií s popisom
126 tematických článkov
viac než 600 fotografií
viac ako 100 normostrán autorského textu

29.1.2020
Spustenie hostingu a nastavenie DNS stránky.

27.1.2020
Ukončenie technických prác na stránke.