Čo robiť

Turistický pas

Zberateľský pečiatkový pas je určený pre všetkých, ktorý chcú spoznávať Ružomberok a jeho okolie.
Aktivita je určená pre všetkých, bez ohľadu na vek či bydlisko. Jeho úlohou je motivovať držiteľov pasu k spoznávaniu mesta Ružomberok a jeho okolia.
Držiteľ pasu navštevuje určené zaujímavosti uvedené na tejto stránke. Na mieste splní úlohu a následne preukáže splnenie úlohy. Za splnenie stanoveného počtu úloh dostane držiteľ pasu v Informačnom centre Ružomberok malú odmenu.
Atraktivity, ktoré sú do pasu zaradené, sú navrhnuté tak, aby väčšina z nich bola vhodná aj pre malé deti. Tým sa pas stáva zaujímavou aktivitou najmä pre rodiny s deťmi.