Kam ísť

Kaplnky a kríže

Malé kaplnky a kríže vznikali v minulosti najmä na križovatkách ciest, aby pocestným pomohli určiť smer kadiaľ sa vydať a aby sa mohli poďakovať za bezpečné prejdenie predchádzajúceho úseku cesty, z toho vznikol aj názov krížne cesty. Ďalšie miesto, kde ich nájdeme, sú miesta zaniknutých kostolov alebo cintorínov, prípadne na miestach, ktoré sú spájané so zázračným uzdravením a zjaveniami. V dnešnej dobe sa kaplnky a kríže stavajú aj na pekných miestach, najmä s výhľadom a miestach, kam sa vydávajú spoločenstvá veriacich na púť. Či sa už za kaplnkami a krížmi vyberieme s akýmkoľvek motívom, poväčšine to súvisí s peknou prechádzkou v nemenej peknom prostredí.